CO2 Awareness | CO2-Prestatieladder

 

CO2-Prestatieladder

HSM houdt zich bewust bezig met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit komt mede tot uiting in de initiatieven die HSM onderneemt en in de certificering voor de CO2-Prestatieladder.

 

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

 

Niveau 3

HSM heeft niveau 3 op de schaal van 1 tot 5 van de CO2-Prestatieladder. De CO2-footprint van HSM, aanvullende rapportages en informatie over de initiatieven rondom de CO2-Prestatieladder zijn gepubliceerd op de onderliggende webpagina's.

 

Link naar overzicht van gecertificeerde organisaties (website SKAO).